เพลง ฤทธิ์กามเทพ-สวลี-แม่ไม้เพลงไทย ♬ ♪


เพลง เดีอนต่ำดาวตก-ทนงศักดิ์-แม่ไม้เพลงไทย♬ ♪


เพลง ดรรชนีไฉไล-สุเทพ-แม่ไม้เพลงไทย♬ ♪


เพลง บ้านเรา-สุเทพ-แม่ไม้เพลงไทย♬ ♪


เพลง พ่อพระในดวงใจ-เพ็ญศรี-แม่ไม้เพลงไทย♬ ♪


เพลง ขวัญใจเจ้าทุย-รวงทอง ทองลั่นธม♬ ♪


เพลง สาวสะอื้น-วงจันทร์ ไพโรจน์-แม่ไม้เพลงไทย♬ ♪


เพลง หนึ่งในร้อย-สวลี ผกาพันธุ์-แม่ไม้เพลงไทย♬ ♪


เพลง สุดที่รัก-สุเทพ -แม่ไม้เพลงไทย♬ ♪


เพลง หนามชีวิด-เพ็ญศรี พุ่มชูศรี -แม่ไม้เพลงไทย♬ ♪


เพลง สักขีแม่ปิง-ชรินทร์&จินตนา-แม่ไม้เพลงไทย♬ ♪


เพลง วนาสวาท-ถนัดศรี& รวงทอง-แม่ไม้เพลงไทย♬ ♪


เพลง ทาสเทวี-ชรินทร์ นันทนาคร-แม่ไม้เพลงไทย♬ ♪


เพลง จูบ ดาวใจ ไฟจิตร ♬ ♪


เพลง ดวงใจ สวลี ผกาพันธ์♬ ♪

Advertisements